Điều khoản sử dụng của Taipei101

Taipei101 là trang tuyển dụng chính thức của tập đoàn Taipei. Khi sử dụng Taipei101 thì người dùng cần phải đọc kỹ các điều khoản sử dụng của chúng tôi. Dưới đây là các thông tin về điều khoản sử dụng của Taipei101 mà các bạn cần chú ý.

1. Thỏa thuận sử dụng chung

Người tham gia cần đọc kỹ các Điều khoản & Điều kiện của Taipei101 này trước khi truy nhập và tham gia ứng tuyển trên các tin tuyển dụng của Taipei101. Khi đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi có nghĩa là người dùng đã chấp thuận Điều Khoản & Điều Kiện mà Taipei101 quy định. Các bạn cần tuân thủ những ràng buộc về các quy định khi sử dụng Dịch vụ trên Website Taipei101.

Người dùng có bất cứ thắc mắc, câu hỏi nào có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Nếu có các tranh chấp giữa Điều Khoản này và hợp đồng của bạn với Taipei101, Điều Khoản của Taipie101 sẽ được ưu tiên áp dụng.

Taipie101 có thể cập nhật điều khoản sử dụng hoặc có những thay đổi mà không cần báo trước vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định hoặc để cho phù hợp với hoạt động của tập đoàn. Mọi thay đổi của chúng tôi sẽ được thông báo cho các bạn thông qua địa chỉ e-mail mà người dùng được cung cấp khi đăng ký hoặc thông qua một thông báo phù hợp trên trang website của Taipei101.

Thỏa thuận sử dụng chung
Thỏa thuận sử dụng chung

2. Quyền và trách nhiệm của Người sử dụng

Người sử dụng khi truy cập vào website của chúng tôi có trách nhiệm tự cung cấp tất cả các thông tin mà chúng tôi yêu cầu để có thể thuận tiện trong quá trình liên lạc như: số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập Website.

Theo đó, Taipei101 cũng sẽ có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác có thể phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập vào Website Taipei101.

Người sử dụng Taipei101 phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của những thông tin mà mình đã cung cấp. Nếu không trùng khớp và ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng sau này, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

3. Những hành động bị cấm khi dùng trang web tuyển dụng của Taipei101

Cấm đăng các thông tin tiểu sử hoặc thông tin nào không chính xác
Cấm đăng các thông tin tiểu sử hoặc thông tin nào không chính xác
 • Người dùng không được đăng bất cứ tài liệu nào vi phạm quy định pháp luật hiện hành.
 • Không được đăng các loại tài liệu theo cách thức ảnh hưởng đến bản quyền, thương hiệu hoặc bí mật thương mại, quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của người khác.
 • Cấm đăng các thông tin tiểu sử hoặc thông tin nào không chính xác, đầy đủ, giả mạo hoặc không chính xác hoặc không phải là hồ sơ chính xác của mình khi ứng tuyển.
 • Người dùng không được chia sẻ bất kỳ thông tin truy cập hay nội dung, dữ liệu giới hạn quyền sử dụng tại trang web Taipei101 với bên thứ ba nào.
 • Người dùng không được tập hợp, sao chép hoặc nhân bản bằng bất kỳ cách nào nội dung trên website Taipei101 hoặc thông tin sẵn có từ trang web Taipei101.
 • Taipie101 cấm người dùng không được phép sử dụng bất kỳ nội dung nào của Taipei101 cho các mục đích thương mại mà không được sự cho phép.
 • Chúng tôi nghiêm cấm các hành vi cố tình gây trở ngại với dịch vụ đối với bất kỳ Người dùng, máy chủ hoặc mạng lưới thông qua các phương thức như chèn virus đến website Taipei101, “làm ngập”, “gửi thư rác”, hoặc “tạo bom mail”, “tạo sự cố” khiến hoạt động của website ảnh hưởng.
 • Người dùng không được sử dụng dịch vụ Taipei101 cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc hoạt động bất hợp pháp. Bên cạnh đó, người dùng cũng không được tạo ra sự sách nhiễu cho bất kỳ người nào khác hoặc tạo ra những đường dẫn nhầm lẫn đến tài liệu có nội dung xấu theo nhận định của chúng tôi.
 • Không được đăng tuyển công việc trên các kênh thông tin của chúng tôi.
 • Cấm các hành vi gửi thư, email hoặc thực hiện các cuộc gọi, hoặc gửi các bản fax không cần thiết với mục đích khuyến khích và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ tới bất kỳ người dùng nào đang sử dụng trang web Taipei101.
Cấm các hành vi gửi email hoặc thực hiện các cuộc gọi không cần thiết
Cấm các hành vi gửi email hoặc thực hiện các cuộc gọi không cần thiết

4. Taipei101 có quyền gì?

 • Taipei101 được quyền loại bỏ bất cứ tài liệu nhà tuyển dụng hoặc nội dung từ bất kỳ trang web Taipei101 mà chúng tôi cho rằng không phù hợp với bản điều khoản này.
 • Nếu như trong quá trình sử dụng Dịch vụ Taipei101, chúng tôi phát hiện bạn trình bày sai sự thật hoặc sử dụng thông tin mạo danh để tuyển dụng trên Taipei101 hoặc vi phạm các điều khoản này thì Taipei101 có quyền đơn phương chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ của bạn trên trang website tuyển dụng của Taipei101.
 • Người dùng không được phép sử dụng cơ sở dữ liệu hồ sơ Taipei101 trong bất kỳ hoàn cảnh mà chúng tôi đánh giá có khả năng ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động của Taipei101, gây cản trở các chức năng của trang web Taipei101, ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu hồ sơ Taipei101 và gây trở ngại đến khả năng truy cập của các người dùng khác vào cơ sở dữ liệu hồ sơ của chúng tôi.
 • Bất cứ trường hợp bị phát hiện vi phạm 1 trong các điều khoản tại bản điều khoản này, người dùng sẽ không được hoàn trả lại khoản thanh toán đã thanh toán (nếu có).
Người dùng sẽ không được hoàn trả lại khoản thanh toán đã thanh toán nếu vi phạm
Người dùng sẽ không được hoàn trả lại khoản thanh toán đã thanh toán nếu vi phạm

Trên đây là các thông tin về điều khoản sử dụng của Taipei101. Hy vọng khi tham gia tuyển dụng tại Taipei101, các bạn có thể tuân thủ các điều khoản này và tìm được công việc như ý nhất.